Guồng quay nước Inox Mạ Đồng

Gia công Mạ sản phẩm Guồng quay nước Inox Mạ Đồng theo yêu cầu

Màu mạ

  • Vàng
  • Vàng Hồng
  • Đồng
  • Champagne
  • Xanh
  • Đen