Vách ngăn CNC Inox Mạ Vàng

  • Gia công Vách ngăn CNC Inox Mạ Vàng
  • Kích thước: Gia công đặt theo yêu cầu
  • Chất liệu: Inox 304 mạ màu vàng
  • Công nghệ: Gia công cắt laser/ CNC theo bản vẽ – Mạ PVD

Màu mạ

  • Vàng
  • Vàng Hồng
  • Đồng
  • Champagne
  • Xanh
  • Đen