Khung vòm inox mạ vàng ngoài trời

  • Mạ màu vàng bằng công nghệ PVD
  • Kích thước: Linh động theo yêu cầu
  • Mạ màu vật liệu inox theo yêu cầu
  • Gia công mạ các sản phẩm từ inox

Màu mạ

  • Vàng
  • Vàng Hồng
  • Đồng
  • Champagne
  • Xanh
  • Đen